?"Grupie będzie trudno uzyskać nowe kredyty na warunkach, które spełniają grupy, biorąc pod uwagę czystą pozycję grupy w bieżącym zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku" - czytamy w komunikacie spółki. stwórz własny stół do pokera.