około 2,7 miliona mieszkańców Chin kontynentalnych będą również mieć prawo zgodnie z innymi nowymi zasadami zadeklarowanymi we wtorek, przedłużyć jeszcze jeden dokument – znany jako "Zezwolenie na wyjazd-wjazd do podróży do Hong kongu i Makau"; lub, gdzie to właściwe, zezwolenie na poruszanie się w Tajwan i z Tajwanu – w mieście, w którym teraz żyją, a nie w mieście, gdzie mają oficjalna rejestracja obywateli, ostatnia znana po mandaryńsku angielskim jako ich miejsce "хукоу".Ponadto, tym obywatelom będzie jest dozwolone przedłużyć swoje paszporty w miejscu obecnego zamieszkania.lub w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku z 19,85 mln osób odwiedzających Makau, prawie 70 procent lub 13,9 milion z nich były z Chin, według danych miejskiej służby statystyki i spisu ludności.W ciągu tego okresu w Makau z rozdzielczością IVS przybyło w sumie 6,84 mln turystów z Chin kontynentalnych, że w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o prawie 13 procent.Około jedna trzecia z tych 3,3 mln chińskich turystów były z sąsiedniej prowincji Guangdong, która ma jeden z najwyższych wskaźników w Chinach w ordynarny wewnętrznego produktu prowincji. gdy tesco zwolni terminy dostawy.