Anders Brandt odszedł z zarządu Catena Media, aby skupić się na "innych aktualnych i nowych terminów".W odpowiedzi Catena poinformowała o wyznaczeniu Эйстейна Энгебретсена, który przyjął propozycję zmienić Brandta na stanowisku jednego z jej dyrektorów.Энгебретсен będzie działać do następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia, otrzymując takie samo wynagrodzenie, jak i inni członkowie zarządu Catena.Nowy dyrektor jest członkiem Komitetu ds hazard sportowy zalety i wady. nominacji, jako przedstawiciel drugiego co do wielkości udziałowiec Эресунда, ale nie uczestniczył w procesie postępy własnego przeznaczenia.Katherine Moore Barker, prezes zarządu, powiedział: "dziękujemy Andersa za bardzo dobrze wykonaną i profesjonalną pracę w radzie nadzorczej i zapraszamy Ойстейна jako nowego członka rady nadzorczej"." kasyno deltin jaqk opłata za wstęp w goa.