aming Laboratories International LLC (GLI) zaprosiła branży gier skomentować swój projekt nowych standardów dla "stragany".Firma LI, z siedzibą w New Jersey, USA, poszukuje informacji zwrotnej od branży, którą, według jej słów, a następnie będzie interpretować, oceniać i rozwiązywać w kontekście ostatecznej wersji zaktualizowanych standardów technicznych czego potrzebuję. ?"Zmiany te w dużej mierze mają na celu zwiększenie przejrzystości i spójności wymagań" - dodała тестирующая organizacja, która nazywa się liderem w branży w zakresie testowania i certyfikacji automatów do gier, internetowych i mobilnych gier, loterii i innych segmentów rynku.CZY powiedział, że termin do wniesienia uwag do projektu zaktualizowanych standardów kiosków-26 kwietnia. aby dołączyć do grosvenor casino.